Právní informace | Klaudia Rojčík Kocmanová

Právní informace

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.klaudiakocmanova.cz (dále jen „Stránky“) je Klaudia Rojčík Kocmanová, IČ: 05501130, se sídlem Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, (dále jen „Klaudia Rojčík Kocmanová“).

Klaudia Rojčík Kocmanová vykonává realitní zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“) v rozsahu služeb uvedených na www.klaudiakocmanova.cz/sluzby jako člen sítě realitních kanceláří JUSTO, samostatně podnikající pod označením JUSTO Kocmanová, se sídlem: se sídlem Nad Přehradou 2, 635 00 Brno, IČ: 05501130, a to ve smyslu ustanovení § 7 odst. 5 ZRZ.

Klaudia Rojčík Kocmanová je proto ve vztahu k Vašim osobním údajům pouze zpracovatelem a z toho důvodů veškeré údaje směřují do e-mailových schránek na doméně @justo.cz. Správcem osobních údajů je JUSTO Kocmanova.

Klaudia Rojčík Kocmanová informuje spotřebitele, že smlouvy, které budou uzavírány v rámci poskytování realitních služeb výše uvedených, budou uzavírány mezi JUSTO Kocmanova a spotřebitelem. Klaudia Rojčík Kocmanová ve smlouvách bude mít roli zmocněného zástupce JUSTO Kocmanova.

Zásady ochrany osobních údajů

Cookies

Informace o  možnosti řešení spotřebitelských sporů

Reklamační řád

Vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy

Autorská práva

Klaudia Rojčík Kocmanová je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke Stránkám. Klaudii Kocmanové náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Klaudii Kocmanové.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Klaudia Rojčík Kocmanová kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Klaudia Rojčík Kocmanová nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Klaudia Rojčík Kocmanová nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Klaudia Rojčík Kocmanová za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Klaudia Rojčík Kocmanová si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

7 CHYB PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

Jsem členem realitní sítě JUSTO samostatně podnikající pod označením JUSTO Kocmanová.

© Copyright 2021 Klaudia Rojčík Kocmanová - Všechna práva vyhrazena

logo DESIGN & DEVELOPMENT